Entrades

Imatge
EL NOUCENTISME
Moviment cultural i polític al servei de la burgesia catalana nacionalista i conservadora (és un moviment eminentment burgès). Més que d'un moviment cultural es tracta d'una autèntica estratègia política per fer funcionar un aparell d'Estat, impulsant des de el Govern aquesta cultura catalana. El nom de Noucentisme va aparèixer per primera vegada en les gloses d’Eugeni d’Ors, a “La Veu de Catalunya” va intentar fer arribar la difusió de la llengua i la literatura catalanes. Ell n’és el creador i el principal ideòleg. D’Ors justifica el nom amb diversos motius: per una banda Noucentisme ve de 1900 i s'assimila a l'ús del Renaixement italià (quatrocento i cinquecento). D’Ors diu que noucentista és un adjectiu cronològic. Per altra banda, nou és el contrari de vell. S’inicia un segle nou, amb propostes de canvi noves que trenquen amb el que era vell. El Noucentisme és un corrent artístic que comença al 1906 i acaba al 1923. El Noucentisme trenca amb els i…
Imatge
FARINERA DEL SINDICAT DE CERVERA


La farinera del sindicat de Cervera i el seu conjunt de construccions agràries son edificis d’estil Noucentista, projectades per l’arquitecte Cèsar Martinell entre l’any 1920 i 1922, deixeble d’Antoni Gaudí.
El sindicat de Cervera en els seus inicis el seu emplaçament estava situat a la perifèria de la població, al peu de la via ferroviària amb parada inaugurada el 1860 i on tal com el seu nom diu es molia farina.
L'edifici principal està format per tres cossos o volums en forma d'uadaptant-se a la forma irregular de la parcel·la i organitzant un pati de forma trapezoïdal. El cos nord o magatzem de blat està format a més per una planta soterrània. La torre, coneguda amb el nom de Torre del Treball, forma part de la trilogia de les torres de Cervera i estableix un diàleg amb la Torre de la Fe o campanar de l'església i la Torre de la Ciència o torres de la Universitat. La construcció està declarada en el registre de Béns Culturals d'Inte…

Càmera